nav-left cat-right
cat-right

HTC One V sa softverom protiv prisluškivanja

Softver protiv prisluškivanja koji je do sada bilo moguće instalirati samo na Samsung D980 telefonu (detalje o telefonu i softveru smo objavili u jednom od prethodnih članaka) od skoro može da se instalira i na HTC One V telefone. Ovo su samo osnovne mogućnosti softvera, a detalje možete pročitati u navedenom članku:

 • Izmena IMEI broja – ručno, automatski, na zahtev mreže
 • Obaveštenje pri promeni (LAC)
 • Dual SIM – na primer jedan SIM za posao, a drugi za privatne razgovore.
 • Ručno biranje željene GSM ćelije.
 • Ručno biranje željene GSM bazne stanice.
 • Pregled dodeljenog TMSI.
 • Obaveštenje o promeni GSM enkripcije.
 • Detekcija i obaveštenje kada bazna stanica ima samo jedan kanal.
 • Kreiranje log fajlsa sa svim obaveštenjima i detaljima
 • Lozinkom zaštićena snimanje dolaznih i odlaznih poziva.
 • Detekcija ping-a od strane GSM mreže – obaveštenje korisniku da prava ili lažna GSM mreža pokušavaju da neprimetno lociraju trenutnu poziciju telefona i korisnika.
 • Opcija automatskog brisanja liste poziva nakon svakog razgovora.
 • Snimanje svih poziva na SD karticu ili internu memoriju
 • Meni sa podešavanjima zaštićen osmocifrenom lozinkom.
 • Touch screen telefon.
 • Opciono dodavanje eksterne antene.

Comments are closed.