nav-left cat-right
cat-right

Dual SIM mobilni telefon sa tehnologijom protiv prisluškivanja

Samsung D980 je telefon sa naprednom tehnologijom protiv prosluškivanja i presretanja poziva koju nema ni jedan drugi uređaj na tržištu.  Telefon je dizajniran sa ciljem da se eliminiše rizik od presretanja poziva sa GSM Interceptorom ili da se telefonu dodeli lažna bazna stanica što je postao uobičajen način prisluškivanja u svetu.

U softveru se nalazi sakriveni meni zaštićen lozinkom radi dodatne sigurnosti.  Preko jednostavnih opcija ovog menija mogu se kontrolisati jedinstvene mogućnosti koje telefon poseduje.

Obe SIM kartice imaju stalan GSM signal. Jedna kartica za poslovni broj, a druga za privatni. Telefon ima mogućnost da menja IMEI broj za svaku SIM karticu. Promena se može raditi ručno, automatski, ako je ubačena nova SIM kartica ili pri svakom zahtevu od strane GSM mreže.

Još jedna od mogućnosti telefona je da tajno snima sve pozive, i dolazne i odlazne, i da ih smešta na SD karticu ili internu memoriju telefona. Ova mogućnost može biti veoma korisna za prikupljanje dokaza, a kao i ostale opcije zaštićena je lozinkom.

Lista opcija:

 • Izmena IMEI broja – ručno, automatski, na zahtev mreže
 • Obaveštenje pri promeni (LAC)
 • Dual SIM – na primer jedan SIM za posao, a drugi za privatne razgovore.
 • Ručno biranje željene GSM ćelije.
 • Ručno biranje željene GSM bazne stanice.
 • Pregled dodeljenog TMSI.
 • Obaveštenje o promeni GSM enkripcije.
 • Detekcija i obaveštenje kada bazna stanica ima samo jedan kanal.
 • Kreiranje log fajlsa sa svim obaveštenjima i detaljima
 • Lozinkom zaštićena snimanje dolaznih i odlaznih poziva.
 • Detekcija ping-a od strane GSM mreže – obaveštenje korisniku da prava ili lažna GSM mreža pokušavaju da neprimetno lociraju trenutnu poziciju telefona i korisnika.
 • Opcija automatskog brisanja liste poziva nakon svakog razgovora.
 • Meni sa podešavanjima zaštićen osmocifrenom lozinkom.
 • Touch screen telefon.
 • Opciono dodavanje eksterne antene.

Dodatni detalji na www.ukspyequipment.com

Comments are closed.